E-bikes: mobiliteit van de toekomst!

Mobiliteit in Nederland verandert. Om het milieu te sparen moeten we ons duurzamer verplaatsen. Om files aan te pakken en overvolle steden niet helemaal te laten dichtslibben moeten we bewuster omgaan met het gebruik van de auto. Op heel veel plekken is de fiets of e-bike steeds vaker het aangewezen alternatief. De toekomst is elektrisch!

Onderzoek Fietsberaad

Ook in andere onderzoeken over het gebruik van de fiets in Nederland wordt het toenemend gebruik van e-bikes genoemd. Zo valt er in Fietsberaad te lezen dat:

  • Mensen vaker de fiets pakken;
  • E-bikers gemiddeld langere afstanden (31 kilometer) afleggen dan gewone fietsers (18 kilometer)
  • Mensen vaker de auto laten staan.

Rapport Mobiliteitsbeeld

Dat komt ook naar voren uit het rapport Mobiliteitsbeeld van de overheid. Daarin staat dat in Nederland steeds vaker en verder wordt gefietst. De belangrijkste conclusies zijn:

  • Steeds jongere mensen kopen een e-bike kopen;
  • Bezitters van een e-bike hebben steeds minder ook een gewone fiets;
  • Fietsen worden vaker ingezet voor woon-werkverkeer en winkelen;
  • De actieradius van fietsers neemt toe door het gebruik van e-bikes.

Feiten en cijfers

Om de positieve effecten van het gebruik van e-bikes nog wat kracht bij te zetten hebben we hieronder nog wat andere facts and figures over duurzame mobiliteit voor u op een rijtje gezet:

De CO2-uitstoot van één reizigerskilometer van een elektrische fiets is 26x zo klein als die van een auto. Bij een alleenrijdende forens is dit zelfs een factor 40.

Iedere autokilometer die in de Randstad (stedelijk gebied) wordt vervangen door een fietskilometer, levert 41 cent aan maatschappelijke baten op.

Een langs de weg geparkeerde auto neemt 8x zoveel ruimte in beslag als een fiets in een fietsenrek. Een auto op een parkeerterrein neemt maar liefst 16x zoveel ruimte in.

Een automobilist neemt 7x zoveel plek in als een fietser.

71% van de verplaatsingen korter is dan 7,5 kilometer.

Van deze korte ritten wordt 26% gelopen en 37 % gefietst. Voor 36% van deze korte ritten wordt de auto gebruikt.